Φόρμα καταχώρησης Στοιχείων Νέου Πελάτη

Επωνυμία Επιχείρησης ή Φυσικού Προσώπου (στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ) (*)

 

Τηλέφωνα

Κινητό Τηλέφωνο

   

Διεύθυνση

Ταχ.Κωδικός

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail)(*)

Πόλη

'Αλλη

(Παρακαλούμε συπληρώστε μόνο αν δεν βρίσκεται η πόλη σας στην προηγούμενη λίστα)

Επιθυμητό Ονομα Χρήστη

Επιθυμητός Κωδικός

Παρατηρήσεις


 

Αν είστε επαγγελματίας ή εταιρεία και επιθυμείτε Εκδοση Τιμολογίου, συμπληρώστε και τα παρακάτω


Δραστηριότητα Επιχείρησης

Α.Φ.Μ (*)

Ονοματεπώνυμο υπευθύνου (Για Επιχείρηση)

Δ.Ο.Υ (*)

Αλλη Δ.Ο.Υ
(Παρακαλούμε συπληρώστε μόνο αν δεν βρίσκεται η Δ.Ο.Υ. σας στην προηγούμενη λίστα )

Φαξ

Δικτυακός Τόπος Εταιρείας

Ανέβασμα Αρχείου (για επιχειρήσεις)